Logo

Nieuws

Diverse projecten

Met het plaatsen van nieuwe pompen of het laten herstellen van defecte pompen, is watervoorziening in Burkina Faso onze 'core business'.
Maar tijdens onze reizen doorheen het land worden we vaak geconfronteerd met andere menselijke problemen. Indien dat dan financieel haalbaar is of er kan een sponsor worden gevonden, willen we daar natuurlijk ook aan verhelpen.

We doken even in ons archief van fotomateriaal en kunnen vaststellen dat door de jaren heen ook heel wat kleinere projecten werden verwezenlijkt, die soms niets met water te maken hebben maar toch konden bijdragen tot een zekere hulpverlening :

 1. In Pourra werd een dam gebouwd, waardoor ongeveer 12.000 mensen watervoorziening kregen voor hun landbouw- en veeteeltactiviteiten.
 2. In Malou (Yilou) werd een veeteeltprogramma opgestart.
 3. In Niceo werd op een terrein van 2 ha een landbouwproject verwezenlijkt.
 4. Bij een schooltje in Pourra werd het dak vernieuwd en kwam er een nieuw interieur.
 5. De school in Baguiomo kreeg 50 nieuwe banken voor de leerlingen en onderwijzers.
 6. In Poutengha werd een dispensarium gebouwd en daar kwam ondertussen ook nog een woning bij.
 7. Er werden 50 rolstoelen voor gehandicapten aangeleverd.
 8. We stelden voor de bevolking bij de pompen "waterrollers" ter beschikking met 80 l inhoud voor het vervoer van water van de pomp tot de dorpsgemeenschap.
 9. Meermaals werd in samenwerking met andere Belgische organisaties containers verstuurd met diverse hulpgoederen.
 10. Na de storm in 2009 in de buurt van Malou werd financiële hulp verleend voor de wederopbouw van een aantal woningen.
 11. Valiezen vol rennerskledij werd meegenomen vanuit België voor de plaatselijke wielrenners.
 12. Meermaals kwamen we ter hulp met een (kleine) som geld of voedselpakketten voor mensen in nood.

Het beschikbare fotomateriaal daarover werd samengebracht op deze website onder de rubriek "Fotoalbums – 2c Diverse projecten". Veel kijkplezier…

Onze vernieuwde website

Er bestaat een gezegde: "Stilstand is achteruitgang" en dat klopt meestal ook. En tijdens gesprekken met onze relaties kregen we al eens de opmerking dat onze website wat verouderd leek of niet altijd ’up to date’ was gebracht. Voor ons betekent dat een positieve commentaar. Met een gemiddelde van 2 tot 3 bezoekers per dag mogen we echt niet klagen. Tenslotte zijn we geen commerciële onderneming. Maar de website moet wel klantvriendelijk blijven...

En dus zullen onze bezoekers gemerkt hebben dat we daar iets aan hebben laten doen. De website is wat verfraaid en zit in een nieuw kleedje. En de foto’s van de geplaatste en herstelde pompen werden zoveel mogelijk toegevoegd. Ook de fotoalbums werden aangepast.

Dat kunnen we natuurlijk niet zelf! Dat is mede het werk geweest van onze website bouwer : Inpa Design in Ekeren. We zijn Inne en Pascal dus heel dankbaar: voor de uren geduldig werken en (belangrijk in deze crisistijd) geheel gratis! Hun eigen woorden waren: "Als een van onze eerste klanten willen we jullie op deze manier bedanken voor de samenwerking en zo dragen ook wij een steentje bij aan jullie belangrijke projecten, want jullie leveren daar knap werk!"

Hiermede willen we ook een verzoek richten tot de regelmatige bezoekers van de website: uw opmerkingen zijn ten zeerste welkom en die kan u ons doorgeven via de website onder de rubriek "Gastenboek". Alle bemerkingen tot verbetering zijn welkom. Tenslotte is de website er voor u, onze bezoekers.


Reparatie pompen 2012 - 2013

Sinds 2009 zijn we ons als vzw gaan concentreren op het laten repareren van defecte bestaande pompen, die werden gezet door de overheid of anderen ngo's. En ter verduidelijking: het gaat niet over onze eigen pompen, want die worden meteen door de vzw hersteld, dat is een belofte aan de sponsors en met fierheid kunnen we zeggen dat die allemaal nog zuiver water geven !

In de loop van 2012 hebben nog de middelen bijeen gekregen om er een 5-tal te laten herstellen en dat bracht het aantal op 19. Zie ook het overzicht onder de rubriek "Projecten". Dat is natuurlijk maar een druppel op een hete plaat want uit een laatste studie van UNICEF blijkt dat geplaatste nieuwe pompen (waren er ongeveer 22.000 in 2009) op het platteland slechts 44% van de behoefte aan zuiver water voorzien... maar (helaas) dat er 25% niet werken (ongeveer 6.000) !!

Ons besluit in 2009 om defecte pompen te laten repareren is dus wel zinvol want een herstelde pomp geeft ook weer water aan de dorpelingen en de herstelkost ligt uiteraard lager dan die van een nieuwe pomp.

En dus zijn we als vzw verheugd dat er voor 2013 een plan klaar ligt om 15 pompen te gaan herstellen (geschatte kostprijs van €46.000) en dit dankzij de subsidiering door de Vlaamse Gemeenschap - Leefmilieu, het Provinciebestuur Antwerpen en het project HidroPlus van P.I.D.P.A.

Dat is gemiddeld €3.000 per pomp en als we daar minimum 500 mensen weer aan zuiver drinkbaar water kunnen helpen, komt dat neer om een investeringskost van €6 per persoon!

Wat omvat dit plan?

 • De plaatsen worden uiteraard zorgvuldig door de vzw uitgezocht en, zoals gebruikelijk bij onze eigen nieuwe pompen, zal er een comité worden opgericht, dat toeziet op hygiëne rond de pomp en de inning van de maandelijkse/jaarlijkse eigen bijdrage zodat de dorpelingen zelf eventuele latere herstellingskosten te kunnen dragen.
 • De reparatie gebeurt door een gebrevetteerde plaatselijke aannemer, waarmee we de laatste jaren voldoende ervaring hebben opgedaan. Voor de herstelling worden duurzame materialen in inox gebruikt en rondom de pomp wordt een plateau met muur gebouwd, zoals bij de eigen pompen.
 • Om vorm te geven aan het aspect sanitatie en hygiëne wordt er in elk dorp een "Arborloo toilet" gebouwd op basis van het idee van Peter Morgan. Met de samenwerking van de plaatselijke ASBL Benesa wordt een sensibiliseringsprogramma opgezet en zal op een zichtbare plaats een instructiebord worden geplaatst omtrent hygiëne. ASBL Benesa zal de dorpelingen ook een cursus geven omtrent het juiste gebruik van de pomp en het preventief onderhoud. Na 6 maanden zal bij een onverwachts bezoek een evaluatie plaats vinden met eventuele extra noodzakelijke vorming.

Waarom dit artikel op onze website?

Uiteraard willen we de bezoekers op de hoogte houden over onze projecten. En, indien mogelijk, hen kunnen overtuigen dat water een recht is van elke mens, dat onze projecten duurzaam zijn, dat het sponsorgeld wel degelijk goed besteed wordt. En hopelijk kunnen we dan eventueel ook rekenen op enige financiële steun. Voor nagenoeg de prijs van een pakje sigaretten heeft 1 persoon weer toegang tot zuiver drinkbaar water en weer uitzicht op een meer menselijk bestaan.
Want water is leven!


De vzw 10 jaar later

Wanneer Herman, Ludo en Berre in 2000 de Ronde van Burkina Faso uitrijden, zijn ze vooral geschrokken door het prangend watertekort, soms nog zwaar verontreinigd en dus in vele gevallen een gevaar voor de gezondheid. Ze besluiten daar iets aan te doen.. En in april 2001 wordt de vzw opgericht : onder het motto "water is leven" zal de aandacht uitgaan naar het plaatsen van waterpompen.

En na een paar restaurantdagen, toneelavonden , giften, steun van de eerste sponsors en subsidies, worden begin 2002 de eerste pompen geplaatst in Bassinko en Niessago.

Geen mens die toen had gedacht dat het project van deze ex-wielrenners zo'n vaart zou lopen. Want 10 jaar later, einde 2011, staan er wel al 87 nieuw pompen, verspreid over geheel Burkina Faso. Dat betekent zuiver en drinkbaar water aan zeker ongeveer 80.000 mensen. In al deze dorpen hoeven vrouwen en kinderen dagelijks geen 5 of 10 km meer te lopen in de brandende zon met kannen van 20 liter op hun hoofd...

De 'waterdragers' uit de wielerploeg werden de 'waterdragers van Burkina Faso'. En uit duurzaamheidoverwegingen werd aan de sponsors een gegarandeerde werking van de pompen van minimaal 10 jaar beloofd. De plaatselijke controleurs, Karim en Mouni, zien daar jaarlijks regelmatig op toe en op een kleine uitzondering, werken ze allemaal en heeft de vzw de noodzakelijke reparaties laten uitvoeren.

Door de jaren heen werden ook kleinere projecten verwezenlijkt : verzending van kleding, een operatietafel, medicamenten en vitamines, schenking van schoolbenodigdheden, rolstoelen voor gehandicapten, herstelling van een dam (hetgeen watervoorziening betekende voor 12.000 mensen), reparatie van het dak en het interieur van een school, opzet van een veeteeltproject en een landbouwproject, nieuwe schoolbanken...

Tijdens onze verplaatsingen worden we vaak geconfronteerd met defecte pompen, die daar werden gezet door de overheid of soms door andere ngo's. Sommige pompen werden letterlijk gedurende jaren aan hun lot overgelaten.. de bevolking dus ook! Hoeveel defecte pompen er in Burkina Faso staan is niet geweten of staat niet geregistreerd. Maar het zijn er ontelbaar veel en als de vzw daarvoor de financiële middelen kan vinden, zullen we ons inzetten om er zoveel mogelijk te laten repareren. Ondertussen werden er al 14 hersteld. En een gerepareerde pomp geeft ook weer zuiver water en is minder kostelijk dan een nieuwe pomp. Daardoor bereiken we ook dat niet in gebruik zijnde investeringen weer een duurzaam leven gaan leiden.

Dat de crisis ondertussen overal begint toe te slaan, mag ons er niet van weerhouden om enthousiast aan onze projecten verder te bouwen. Om het in wielrennerstermen te zeggen : we reden plat maar gaan in de achtervolging op het peloton, nemen de kop en demarreren misschien wel...

Tenslotte : nog dank aan alle sponsors, die onze projecten door de jaren hebben gesteund. Die dank gaat zeker uit vanwege de bevolking in Burkina Faso.

Met groeten van Herman, Ludo en Paul

VZW Vrienden van Burkina Faso - ASBL Les Amis du Burkina Faso
Herman Beysens - Acacialaan 1, 9250 Waasmunster - 0496/20 61 36 - beskebeysens@hotmail.com
Ludo Delcroix - Holleweg 76, 2920 Kalmthout - 0496/10 79 27 - ludo.delcroix@telenet.be
Paul Didden - Beukendreef 22, 2910 Essen - 0477/28 55 27 - didden.hilde@skynet.be
http://www.vriendenvanburkinafaso.be
Rek. nr: 103-0119132-84 / IBAN: BE03 1030 1191 3284 / BIC: NICA BEBB


Eens coureur...altijd coureur

Maandagochtend rond 8 uur : we rijden richting Yilou voor de inhuldiging van een nieuwe waterpomp. In de verte zien we een groepje van een 7-tal coureurs rijden om te trainen. Mouni, de chauffeur, weet dan precies wat hem te doen staat : met wat claxongeluid het groepje 500 meter voorbijrijden, stoppen en uitstappen.

Ze stoppen ook. "Ah, monsieur Herman, ca va ? Tout va bien?" Al wie in Burkina Faso fietst, kent 'Monsieur Herman'. Allemaal lachende gezichten: het trainingsritme lag blijkbaar niet zo hoog.. En terwijl er een babbeltje wordt gemaakt, bekijk ik de uitrusting. Ik ben geen fietsenmaker maar het materiaal is uit de jaren stillekes. Bij één van de fietsen hangt de remkabel van het voorwiel los.

Kleding? Een paar gescheurde koersbroeken, hier en daar zijn de truitjes gescheurd en natuurlijk in lange tijd niet gewassen. Er is er zelfs eentje bij met plastic sandalen in plaats van koersschoenen. Herman : "Zo durft bij ons een modale wielertoerist nog niet buiten te komen..!!"

"Jongens, zondag is er een koers aan de Gaulle. Kom maar naar daar en ik zal wel een cadeau bijhebben. Hier is nog 5.000 Cfa om na de training iets te gaan drinken.". "Merci monsieur Herman, merci. Et bonne route !" En we rijden door.

Zondag 10 uur. Ik zie hem wat vanuit z'n valies in een plastic zak stoppen en wij dan richting de Gaulle. De koers is volop bezig en het ziet zwart van het volk. Eerst een goede dag zeggen aan de officials en de 7 van maandag staan een eindje verder in een groepje al vol verwachting te wachten.

"Mouni, haal die plastic zak uit de auto." De paskamers van een plaatselijk boetiek worden in beslag genomen en een kwartier later verschijnen de 7 met een glunderend gezicht. Herman staat met een lege plastic zak maar glundert ook. Dus nu allemaal fier op de foto in de nieuwe koersuitrusting.

"Merci monsieur Herman, merci." Herman : "Pas merci, mais bien s'entrainer maintenant!" Ik kan alleen maar besluiten : eens coureur, altijd coureur! Kon hij ze een nieuwe kader geven, hij zou het doen...


Reparaties bestaande pompen

Tijdens het zoeken naar nieuwe locaties voor het plaatsen van waterpompen of tijdens de verplaatsing naar een nieuwe plek voor de controle/inhuldiging van een pomp, worden we vaak geconfronteerd met defecte pompen, die werden gezet door de overheid of door andere ngo's. Sommige pompen werden letterlijk gedurende meerdere jaren aan hun lot overgelaten en de bevolking dus ook...

Natuurlijk heeft de herstelling van de eigen pompen voorrang. Maar wanneer dat financieel mogelijk is, trachten we ook daar zelf iets aan te doen. Tenslotte geeft een gerepareerde pomp ook water en is dat meestal ook minder kostelijk dan een nieuwe pomp te plaatsen.

Afgelopen maanden stuurden we onze controleur van Yilou even op pad. Binnen de week kregen we bericht van 6 kapotte pompen in de streek van Guibare in een omgeving van 15 km. Voor een bedrag van ruim €3.000 hebben we die allemaal kunnen laten repareren. Natuurlijk eisen we wel dat de defecte onderdelen worden bewaard als bewijs tot ons bezoek.

Eén van deze pompen stond aan een school met 600 leerlingen. De blijdschap en dankbaarheid droop van de gezichten af. Daar kan je dan soms echt sentimenteel van worden...

Hoeveel defecte pompen er in Burkina Faso staan is niet geweten. Maar het zijn er ontelbaar veel! En als we daar de nodige financiele middelen voor vinden, wordt het herstellen van "pompen van anderen" een nieuw project voor de vzw. Met de "waterambulance" in het vooruitzicht (zie artikel hieronder over de actie Ann Christy van mei 2009), zal dat ons zeker gaan helpen. En met verder enthousiasme gaan we opzoek naar de nodige geldmiddelen daarvoor.


Oproep tot onze sponsors

Onder de rubriek "Links" geeft onze website u de mogelijkheid om uw eigen website te bezoeken. Voor de opbouw daarvan hebben we wel uw medewerking nodig. Wie daarvan in de toekomst gebruik wenst te maken, gelieve ons zijn naam en website door te geven. Dat kan u doen door deze gegevens door te sturen via de rubriek "Contacteer ons" of per email door te sturen aan didden.hilde@skynet.be


Benefietavond Ann Christy

Op 1 mei 2009 werd door de familie Van Dosselaer en Dr. Dirk Smet in het gezellige Theatercafé De Gekke Haan (Kallo) een benefietavond georganiseerd met een evocatie van het leven van Ann Christy, naar aanleiding van haar overlijden 25 jaar geleden.

Dit initiatief werd een duidelijk succes met meer dan 140 aanwezigen. De opbrengst daarvan werd geschonken aan onze vzw met als bestemming : een "waterambulance". Dat wordt dan een 4 x 4 wagen, geheel ingericht om ter plaatse in Burkina Faso pompen te gaan repareren. Het project werd al zeer enthousiast besproken, zoals blijkt uit bijgaande foto.

Nogmaals onze dank aan de organisatie!


Tour Du Faso

De Tour du Faso is een jaarlijkse internationale wielerwedstrijd met een 10- tot 12-tal ritten, soms zonder rustdag, veelal gereden op de asfaltwegen doorheen Burkina Faso. De totale afstand bedraagt ongeveer 1.300 km.

Dit wielerevenement vindt ieder jaar ook internationale weerklank en heeft aldus ook het land Burkina Faso op de wereldkaart gezet. Ook in België. Daarom is deze wedstrijd ook (on)rechtstreeks belangrijk voor onze vzw. Het is geen rechtstreeks project van de vzw, maar we geven er elk jaar onze steun aan : Herman zoekt wel wat sponsors en wielrenners, treedt op als sportief directeur van de ploeg en de andere leden helpen een handje met de verzorging en de begeleiding.

Een fotoreportage mag dus zeker ook niet op deze website ontbreken.